Algemene Voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze tekst legt juridisch vast wat de rechten en plichten zijn van ons en van de gebruikers en klanten van Bio Naturalis V.O.F.. Hoewel we steeds ons uiterste best doen om al onze klanten tevreden te houden, is het nodig om de voorwaarden in deze vorm te publiceren.
Twijfelt u over uw rechten of plichten? Heeft u een vraag over uw bestelling of levering? Heeft u vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan zeker contact met onze klantenservice. Wij gaan er van uit dat in onderling overleg alles besproken én opgelost kan worden. 

Onze prijzen zijn duidelijk – geen onverwachte kosten 

De prijzen van al onze producten zijn duidelijk aangegeven in euro met alle taksen en BTW inbegrepen, uitgezonderd de eventuele verzendingskosten, en tenzij anders vermeld.
De producten en prijzen zijn geldig zolang zij vermeld staan op de website, steeds onder voorbehoud van einde voorraad en van onvrijwillige fouten in de titel, omschrijving, prijs en hoeveelheid van het product. Wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar verminderen de waarde en de kwaliteit van het artikel niet.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen.
Alle producten blijven onze eigendom tot we de volledig koopsom definitief ontvangen hebben. 

De betaling van uw bestelling wordt veilig verwerkt  

De beveiliging en bewaring van de gegevens van de elektronische betaling gebeurt door de gerenommeerde bedrijven Sisow en/of Paypal. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor eventuele misbruiken en problemen met uw betaling. Zowel Sisow als Paypal zijn uiterst betrouwbare bedrijven met een onberispelijke staat van dienst. Zij hebben bijzonder uitgebreide procedures rond beveiliging en veiligheid. Daardoor garanderen zij een snelle en veilige betaling.

Alle betalingen zijn voor onze klanten gratis. 

In principe verzenden we uw bestelling pas na ontvangst van uw betaling. Onze klantenservice kan hiervan uitzonderlijk afwijken. In dit geval is bij een niet, of een niet tijdige betaling van het openstaande bedrag interest verschuldigd zoals in de wet is voorzien. Alle eventuele gerechtelijke kosten en andere kosten van welke aard dan ook die we als gevolg van deze niet tijdige betaling moeten maken, worden doorgerekend. Per verstuurde herinneringsbrief wordt minimaal 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. 

Uw persoonlijke gegevens worden beschermd 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft u het recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor Direct Marketing doeleinden, heeft u toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden en heeft u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren.
Wij geven nooit persoonlijke gegevens door aan derden.
Uw gegevens kunnen wel onder strikte voorwaarde doorgegeven worden om de betaling en verzending van uw bestelling te kunnen verzorgen. Zo geven we bijvoorbeeld uw adres door aan de post om uw bestelling te kunnen verzenden. 

We verzenden uw bestelling zo snel mogelijk 

We kunnen uw bestelling sturen naar Nederland en België. We leveren ook naar een aantal andere Europese landen, maar wel steeds onder voorbehoud van aanvaarding van de bestelling door ons. De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat u opgeeft bij het bestellen (thuisadres of ander adres).
Onze producten worden aangeboden volgens de normen van de Nederlandse en Europese wetgeving. Hoewel we de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en proberen rekening te houden met alle lokale wetgevingen van alle landen waarnaar we verzenden, is de koper verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.
Wij leveren nooit buiten de Europese Unie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor zendingen buiten de EU. Het transport en de eventuele bijkomende kosten kunnen nooit verhaald worden op Bio Naturalis V.O.F.

Door het aanvaarden van het pakket, gaat u er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als uw pakket met de bestelling beschadigd lijkt, moet u het pakket weigeren en laten terugsturen. De koper weet dat wij niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket met de bestelling aanvaard is van de transportfirma.
Bij een probleem met de levering van uw bestelling contacteert u het beste altijd onze klantenservice op info@bionaturalis.nl. Wij proberen immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van uw bestelling. 

De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen de 7 dagen terugbetalen. 

Verzendingskosten:

Er wordt een deelname in verzendingskosten gevraagd. Deze verzendkosten kunnen gratis zijn vanaf een bepaald minimum bestelbedrag, zie ook de informatie op de website. 

Uw kopersbescherming (verzakingsrecht) 

De consument heeft het recht aan Bio Naturalis V.O.F. mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel of op het sluiten van de overeenkomst.
Neem voor de terugzending steeds contact op met onze klantenservice. We bezorgen u dan snel en eenvoudig een retourformulier met een stappen plan per mail, die u dient uit te printen, in te vullen en terug te sturen. Zo kunnen we u terugzending snel verwerken.
Wanneer u wil afzien van de ver(koop) kunt u dat doen binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de levering van uw bestelling. De producten moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, teruggestuurd worden met het retourformulier. 

Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zullen wij de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten vanaf een bepaald bedrag kunnen wegvallen).
Het verzakingsrecht is niet van toepassing op verpakkingen van voeding die de consument reeds heeft geopend of op zakelijke bestellingen (B2B). Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen. 

De artikelen moeten worden teruggezonden naar ons: 

Bio Naturalis V.O.F. Retouren 

Poptahof Noord 309 

2624RP Delft 

Nederland 

Wij blijven beschikbaar voor vragen en opmerkingen 

Voor vragen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van uw bestelling kunt u onze klantenservice steeds contacteren. Wij verbinden ons ertoe uw vraag zo snel en correct mogelijk te beantwoorden. 

Aansprakelijkheid 

Onze producten worden verkocht voor particulier gebruik, niet voor wederverkoop. We kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik van onze producten. Indien u producten gebruikt voor uw gezondheid, raadpleeg dan eerst een arts. De informatie op onze site is enkel ter informatie en is niet bedoeld als advies of als gebruikshandleiding.
Wij besteden veel zorg aan de creatie van deze website, maar dat garandeert niet dat de informatie actueel, correct en compleet is. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de site. 

Deze website is bedoeld als informatiebron. Het is met de grootste zorgvuldigheid en naar beste vermogen samengesteld uit diverse betrouwbare en wetenschappelijke bronnen. De informatie op deze website vervangt niet het consulteren van een arts of therapeut, zijn diagnose of medische behandeling. Met medische klachten wint u het best advies in van een arts of therapeut. Stop niet met de inname van geneesmiddelen gebaseerd op de informatie van deze website zonder het advies van uw arts. Bio Naturalis V.O.F. en haar bestuurders en personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou voortvloeien door beslissingen gebaseerd op informatie van deze website of van een van hun medewerkers. 

Wij verbinden ons ertoe om de garanties zoals vermeld op onze website zo goed als mogelijk na te leven. Er kan geen resultaatsverbintenis worden gekoppeld aan deze garanties. In geen geval kunnen de garanties aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding. 

Tot slot 

U verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór u een bestelling plaatst. Het plaatsen van uw bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in. 

Bio Naturalis
BTW: NL221357440B01
KVK: 71118187
IBAN: NL44KNAB0256737452 

Wij proberen deze website en deze voorwaarden zo duidelijk en helder mogelijk te maken. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen? Contacteer dan zeker onze klantenservice. 

Contactgegevens 

Mail: info@bionaturalis.nl
Telefonisch: 06-402 054 99 (Nederland)
Brief: Bio Naturalis, Poptahof Noord 309, 2624RP Delft, Nederland 

Let op: Enkel administratief adres, geen bezoekadres, magazijn of winkel.